top of page

A2/Langkaigata

Vår rolle: Byggeleder, KU og KP
 

Oppdragsgiver; Statens vegvesen
 

Prosjektkostnad; 35 mill nok
 

Entreprenør: Østlandske Vei og Betong


Flytting av veg og konstruksjoner for etablering av ny sentrum brannstasjon. 

Prosjektet har vært organisert som utførelsesentreprise.

Ferdigstillelse: Oktober 2021

bottom of page