top of page

A2/Langkaigata

Vår rolle: Byggeleder, KU og KP

Oppdragsgiver; Statens vegvesen

Prosjektkostnad; 35 mill nok

Entreprenør: Østlandske Vei og Betong

Flytting av veg og konstruksjoner for etablering av ny sentrum brannstasjon. 

Prosjektet har vært organisert som utførelsesetreprise

Ferdigstillelse: Oktober 2021

bottom of page