top of page

Dronning Mauds gate

Vår rolle: Byggeleder, KU og KP
 

Oppdragsgiver; Statens vegvesen
 

Prosjektkostnad; 25 mill nok


Entreprenør: Østlandske Vei og Betong


Etablering av gang- og sykkelveg,
som del av hovedsykkelruta i Oslo. Prosjektet har vært organisert som utførelsesentreprise.

Ferdigstillelse: Mai 2021

DMG.PNG
bottom of page