top of page

Dronning Mauds gate

Vår rolle: Byggeleder, KU og KP

Oppdragsgiver; Statens vegvesen

Prosjektkostnad; 25 mill nok

Entreprenør: Østlandske Vei og Betong

Etablering av gang- og sykkelveg, som del av hovedsykkelruta i Oslo. Prosjektet har vært organisert som utførelsesetreprise

Ferdigstillelse: Mai 2021

DMG.PNG
bottom of page