top of page

Page Title

Greihallen

Vår rolle: Prosjektleder
 

Oppdragsgiver; Hallmaker
 

Prosjektkostnad; 30 mill nok

Ny fotballhall for SF Grei.

Prosjektet har vært organisert som totalentreprise.

Ferdigstillelse: Juni 2021 

bottom of page