top of page

Prosjektleder med bachelor/master
og bransjeerfaring

Har du:

 

 • Bachelor eller master innen relevante ingeniørfag.
  (Bygg/anleggsfag, infrastruktur, planlegging, tekniske fag eller tilsvarende.)

 • Minimum 3 års relevant erfaring innen bygg/anlegg eller samferdsel/infrastruktur.

 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, og god økonomisk forståelse.

 

Da håper vi at du vil sende oss en søknad.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for gjennomføring av prosjekter på vegne av oppdragsgiver, i henhold til prosjektets mål og rammer

 • Bistå ved kontrahering og oppfølging av leverandører på vegne av kunder

 • Lede, styre, og kontrollere prosjekter mht. kvalitet, kostnad og tid

 • Sikre nødvendig oppfølging mot myndigheter etc.

 • Sikre en god dialog med myndigheter, eiere, kunder, brukere og andre interessenter 

 • Lede anskaffelsesprosesser i forbindelse med prosjekter og kontrahere entreprenører

 • SHA og risikostyring 

 • Være KP og KU for byggherrer

 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet

 

Arbeidsoppgaver teknisk prosjektleder:

 • Lede teknisk kompliserte prosjekter 

 • Premissgiver og rådgiver mht. tekniske anlegg og installasjoner
  (Typisk avdekke behov/ambisjonsnivå for smart- og velferdsteknologi )

 • Kommunisere og implementere kundens krav og behov

 • Delta i utviklingen av eget fagmiljø

 • Ha kontakt med og følge opp leverandører mht. økonomi, fremdrift, HMS og kvalitet 

 

Som prosjektleder i PBC ønsker vi at du:

 • Deler din kompetanse og ønsker å lære mer

 • Er strukturert, serviceinnstilt, beslutningsdyktig og en god relasjonsbygger

 • Bidrar til å sikre leveranse og kvalitet ut i våre prosjekter

 • Fokuserer på oppfølging og utvikling av egen kundeportefølje

 

Vi kan tilby deg:

 • Et arbeidsmiljø som preges av høy kompetanse, ambisjoner og arbeidsglede 

 • Gode muligheter til å påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter 

 • Konkurransedyktige betingelser, inkl. fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, bonusordning og gode kompetanseutviklingsmuligheter 

 • Flere sosiale arrangement og teambuilingsaktiviteter gjennom året.

Ikke vent, men send oss din søknad på post@pbcas.no i dag!
Vi vurderer søknader fortløpende – og ser frem t il å lese DIN søknad!

bottom of page