top of page

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

Prosjektleder er byggherrens/entreprenørens forlengede arm i prosjektet, og styrer økonomi, fremdrift og kvalitet innenfor avtale rammer. Den som styrer må se helheten og kjenne detaljene. 

Vi leverer til både byggherre og entreprenør.

Byggeledelse

Byggelederen sørger for at nødvendige kontrolloppgaver blir utført på byggeplassen. Våre byggeledere kan bidra uavhengig av entrepriseform.

Vi leverer til både byggherre og entreprenør.

Leietakertilpasninger

Vi tar dialogen med leietaker, og løser deres behov innenfor byggherrens rammer. Kontorlokaler, lagerbygninger osv

KP og KU iht byggherreforskriften

Byggherreforskriften setter krav til kompetanse hos byggherre innenfor SHA, vi tar på vegne av byggherre på oss rollen som KP og KU og sørger for at prosjektet følger forskriften i planleggings- og utførelsesfasen

Prosjektutvikling

Vi hjelper deg med å utvikle ditt prosjekt, hele veien fra idé til ferdig prosjekt, gjennom alle prosjektets faser.

Byggherrerådgivning

Vi kan bistå deg i konflikter og tvister med entreprenører, utbyggere eller naboer.

bottom of page