top of page

McDonalds

Vår rolle: Byggeleder, KU og KP
 

Oppdragsgiver; Statens vegvesen
 

Prosjektkostnad; 25 mill nok
 

Entreprenør: Østlandske Vei og Betong

Etablering av gang- og sykkelveg, som del av hovedsykkelruta i Oslo.
Prosjektet har vært organisert som utførelsesetreprise

Ferdigstillelse: Mai 2021

mcdonalds.jpg
bottom of page