top of page

Miljø og bærekraft

Miljøpolicy

PBC er dedikert til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Vi erkjenner at våre forretningsaktiviteter har en innvirkning på miljøet, og vi er arbeider med å minimere denne innvirkningen gjennom implementering av følgende strategier:

 

Energieffektivitet: Vi vil kontinuerlig jobbe med å redusere vårt energiforbruk ved å implementere energieffektive praksiser, som bruk av LED-belysning, energieffektive apparater, og har en bedriftsintern policy om å slå av lys og utstyr når det ikke er i bruk.

 

Avfallsreduksjon: Vi vil jobbe mot å redusere avfallsgenerering, og har rutiner for resirkulering, avfallssortering og gjenbruk/ombruk både i egne lokaler, og på våre prosjekter. Vi vil også søke å redusere emballasjeavfall ved å bruke miljøvennlige materialer og fremme gjenbrukbare emballasjealternativer.

 

Bærekraftig innkjøp: Vi prioriterer innkjøp av materialer og produkter fra leverandører som følger bærekraftige praksiser og har en forpliktelse til miljøansvar. Vi vil også jobbe mot å redusere vårt karbonavtrykk ved å kjøpe produkter lokalt når det er mulig.

 

Grønn transport: Alle firmabiler eid av PBC er elektriske biler. Ansatte som ikke har firmabil oppfordres til å kjøre kollektivt.  

Arbeidsmiljø: Vi skal ha ett trygt og trivelig arbeidsmiljø i PBC. 

 
Våre bærekraftsmål

 

1. Redusere klimapåvirkning: redusere selskapets klimagassutslipp og karbonavtrykk, gjennom energieffektivisering, fornybar energi og reduksjon av avfall.

 

2. Bevare ressurser: redusere bruk av naturressurser, optimalisere ressursutnyttelse og fremme resirkulering og gjenbruk av materialer.

 

3. Fremme bærekraftige forsyningskjeder: sikre at leverandører og samarbeidspartnere følger bærekraftige praksiser og standarder i sine operasjoner.

 

4. Styrke samfunnsengasjement: bidra positivt til lokalsamfunnet gjennom sosialt ansvarlige aktiviteter, filantropi og støtte til veldedige formål.

 

5. Fremme mangfold og inkludering: skape en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold og fremmer like muligheter for alle ansatte.

 

6. Øke bevissthet og ansvarlighet: informere og engasjere ansatte, kunder og interessenter om selskapets bærekraftsmål og oppfordre til ansvarlig atferd.

 

 
Miljøfy
rtårn


En viktig del av vårt bærekraftsarbeid er at selskapet skal være miljøfyrtårnsertifisert.
Dette arbeider vi med nå, og målet er å ha sertifiseringen er på plass før sommeren 2024.


Miljøfyrtårn-ordningen vil hjelpe oss med miljøarbeidet, ved tilgjengelige verktøy som gjør miljøarbeidet effektivt

og bidrar til at vi har fokus på miljøforbedringer. Når sertifiseringen er gjennomført,

krever denne kontinuerlig arbeid, årlig rapportering og kartlegging av virksomheten for jevnlig resertifisering. 
Dette gjør det enkelt for oss å holde ett stødig fokus på miljøarbeidet.

 

Mange av våre leverandører er miljøfyrtårnsertifiserte,
og vi oppfordrer de som ikke har sertifisering til å gjennomføre denne. 

Har du som kunde/leverandør/samarbeidspartner innspill til hvordan vi bør jobbe bedre med miljø og bærekraft,

setter vi pris på om du kontakter oss, eller fyller ut DETTE nedlastbare skjemaet,

og sender det tilbake til oss på post@pbcas.no 

bottom of page